Economic

UE a alocat un sprijin nerambursabil de 8 milioane de euro pentru ÎMM din Republica Moldova

Uniunea Europeană va aloca 8 milioane de euro cofinanțare nerambursabilă pentru șapte programe de stat de sprijinire directă a antreprenoriatului, implementate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Un contract de grant în acest sens dintre UE și Republica Moldova a fost semnat miercuri, 24 mai, la Chișinău.

Această finanțare va contribui la îmbunătățirea climatului investițional, integrarea mai ușoară a oamenilor pe piața muncii și crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru ÎMM. Proiectul se va axa pe localitățile rurale, unde există un potențial de creștere foarte mare.

ÎMM-urile creează noi locuri de muncă, aduc cu sine inovația, se adaptează mai ușor la provocările emergente

„Multitudinea de riscuri cu care astăzi se confruntă Republica Moldova va fi gestionată prin instrumente adecvate și prin intervenții punctuale unde este necesar pentru a susține mediul de afaceri. Iar acest lucru este posibil doar prin dialog cu antreprenorii și cu partenerii noștri de dezvoltare. Pentru că nu ne putem permite să creștem cu un ritm modest. În Republica Moldova avem nevoie de o creștere economică accelerată ca să depășim aceste probleme ale tranziției. Trebuie să întoarcem pagina și să mergem înainte spre UE, iar antreprenorii noștri au ales demult această direcție. Or, în ultimii 15 ani, Republica Moldova a trecut printr-o transformare tectonică, reorientându-și comerțul dinspre țările CSI spre țările UE”, a declarat ministrul Economiei, Dumitru Alaiba.

Viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitizării, Dumitru Alaiba, a mulțumit UE pentru susținerea dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova, dezvoltarea infrastructurii de suport în regiuni, sustenabilitatea afacerilor și susținerea integrării în spațiul economic al UE.

„Facem acest lucru ca recunoaștere a rolului important pe care ÎMM-urile îl joacă pentru dezvoltarea socială și economică. ÎMM-urile creează noi locuri de muncă, aduc cu sine inovația, se adaptează mai ușor la provocările emergente. Susținerea acestora este de un interes comun și noi facem acest lucru nu doar în statele membre, țările partenere, dar și în statele candidate, cum este Republica Moldova. Este vorba despre dezvoltarea parteneriatului nostru economic pentru că deja aproape 2/3 din exporturile Moldovei merg înspre Uniunea Europeană și acesta este un domeniu în care ÎMM-urile pot să aibă un rol și mai mare în viitor”, a declarat Ambasadorul UE la Chișinău Janis Mazeiks.

„UE pentru o economie durabilă, inovatoare, ecologică și competitivă”

Potrivit acestuia, prin acest nou program vor fi susținuți 50 de mii de antreprenori prin împrumuturi în condiții foarte bune, granturi, dar și prin servicii de consultanță. „Noul proiect va spori acoperirea ÎMM-urilor prin 7 programe naționale, ceea ce înseamnă că mai multe întreprinderi și în special în zonele rurale și în businessurile conduse de femei vor beneficia de granturi și servicii de consultanță. Credem că acest nou pachet financiar al UE va avea un impact foarte mare asupra sectorului ÎMM-urilor în următorii 3 ani pentru că este completat de alte inițiative bilaterale și care pune accentul pe transformarea digitală”, a menționat Mazeiks.

Janis Mažeiks a menționat că „ÎMM-urile puternice sunt esențiale pentru redresarea și creșterea economică a Republicii Moldova”.

*„UE pentru o economie durabilă, inovatoare, ecologică și competitivă” (EU4SMEs) va sprijini crearea de noi companii, va crește competitivitatea antreprenorilor autohtoni, precum și va promova cultura antreprenorială în Republica Moldova. Aceasta este o altă contribuție considerabilă a UE la dezvoltarea economică și la bunăstarea poporului moldovean.

Resurse financiare direcționate programelor dedicate debutanților

La rândul său, directorul ODA, Dumitru Pîntea, a precizat că resursele financiare vor fi direcționate pentru programele dedicate debutanților („Start pentru tineri”, „Femei în afaceri”, sau PARE 1+2) și pentru programele de creștere, cum sunt programul de ecologizare și de digitalizare a ÎMM. „Nu în ultimul rând, resursele financiare vor fi alocate pentru retehnologizarea ÎMM, un program ce se bucură de un succes enorm în ultima perioadă și care atinge foarte țintit nevoile antreprenorilor. În același, timp, resursele vor fi alocate către un program dedicat dezvoltării turismului rural, care urmează să fie aprobat de Guvern în perioada următoare”, a spus Pîntea.

Potrivit directorului ODA, aplicarea la programe va fi doar în regim online și va fi nevoie de același pachet de documente, iar evaluarea proiectelor va fi efectuată de către ODA, iar deciziile vor fi luate de către comitetul de finanțare și risc. „Acest acord nu este doar despre finanțare, acest acord este despre afaceri mai puternice, produse și servicii mai competitive și un pas ferm de accedere pe piețele UE”, a mai spus directorul ODA.

În anul 2022, fiecare al zecelea antreprenor din Republica Moldova a primit suport de la stat prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), iar volumul finanțării acordate sub formă de granturi, garanții financiare sau subvenții este de circa 720 de milioane de lei.

Rezultatele preconizate ale proiectului "UE pentru ÎMM-uri" vizează sprijinirea a cel puțin 300 de întreprinderi în eforturile lor de a-și crea, dezvolta, extinde sau internaționaliza afacerile, dintre care cel puțin 50% vor putea profita de noile oportunități în sectoare cu potențial ridicat de creștere, iar 80% vor acoperi zonele rurale. Proiectul de asistență europeană va fi implementat de către ODA în perioada 2023-2026.

Proiectul "UE pentru ÎMM-uri" de susținere financiară în valoare de 8 milioane de euro vine să suplimenteze bugetul de stat a 7 programe de finanțare nerambursabilă: PARE 1+2, Start pentru Tineri, Programul de Ecologizare a ÎMM-urilor, Programul de Transformare Digitală, Programul de Retehnologizare și eficiență energetică, Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin și Programul de Turism Rural.

ÎMM-urile vor deveni mai eficiente din punct de vedere energetic și mai prietenoase cu mediul

Directorul ODA, Dumitru Pîntea, a făcut o scurtă prezentare a principalelor rezultate așteptate în urma sprijinului european pentru antreprenoriatul autohton.

„Sprijinul UE prin cofinanțarea programelor de stat va dubla numărul de companii sprijinite, în special în mediul rural, va permite creșterea investițiilor în modernizare și implementarea standardelor europene de mediu și de calitate, atragerea de investiții străine, creșterea rezilienței afacerilor și diminuarea fluxurilor de migrație din mediul rural în mediul urban sau în străinătate. ÎMM-urile vor deveni mai eficiente din punct de vedere energetic și mai prietenoase cu mediul și, nu în ultimul rând, vor stimula abilitarea economică a tinerilor și a femeilor.”

Obiectivul general al proiectului "UE pentru ÎMM-uri" este de a contribui la o dezvoltare economică rezilientă, durabilă și favorabilă incluziunii și de a sprijini tranziția ecologică în Republica Moldova.

Obiectivul specific al acestei acțiuni este de a îmbunătăți climatul investițional, capacitatea de angajare și un mediu de afaceri favorabil pentru ÎMM-uri, în special în zonele rurale.

Cel puțin 30% din programele cofinanțate de UE vor fi gestionate de femei

ODA se va asigura că cel puțin 80% din beneficiari vor fi din aceste regiuni (practic toată țara, cu excepția Chișinăului).

În același timp, dezvoltarea turismului rural va fi sprijinită în cadrul viitorului Program de Turism Rural, cu o atenție deosebită acordată promovării modelului economic durabil, care implică dezvoltarea zonelor rurale.

Instituția de implementare se va asigura că cel puțin 30% din numărul total de beneficiari în toate programele cofinanțate de Uniunea Europeană vor fi gestionate de femei.

De asemenea, beneficiarii fondurilor europene nerambursabile vor avea acces la serviciile de consultanță necesare, educație antreprenorială și mentorat.

De menționat faptul că, în perioada 2018-2021, ODA (ex-ODIMM) a implementat cu succes proiectul de granturi finanțat de Uniunea Europeană în valoare de 4 milioane de euro pentru capitalizarea programelor naționale "PARE 1+1", "Femeile în Afaceri" și "Instrumentul de sprijin pentru digitalizarea ÎMM".

În urma implementării proiectului "Sprijin pentru ÎMM-uri în zonele rurale", 564 de întreprinderi au beneficiat de granturi directe, vouchere, instruire și consultanță gratuită pentru elaborarea planurilor de afaceri, ceea ce a dus la crearea a 1582 de locuri de muncă. Finanțarea UE a atras investiții totale de peste 8 milioane de euro în economia națională.

Carolina Străjescu

Carolina Străjescu

Autor

Citește mai mult