Aderare UE

Procesul de aderare la Uniunea Europeană: etapele și criteriile de îndeplinit

Potrivit tratatului Uniunii Europene, orice țară europenă poate solicita să devină membră UE. Procesul de aderare la Uniunea Europeană cuprinde, în linii mari, trei etape. Doina Ivanov, jurnalistă la Moldova 1, relatează în detaliu despre pașii aderării, care pot părea pe alocuri complicați sau greoi, dar sunt obligatorii.

forbes.ro
Sursa: forbes.ro

Prima este candidatura. Odată ce țara este pregătită, devine oficial candidată la aderare, dar acest lucru nu presupune neapărat deschiderea formală a negocierilor. De altfel, negocierile sunt a doua etapă. Așadar, țara candidată trece la negocieri - un proces care implică adoptarea legislației Uniunii Europene, în mod special reformarea judiciară, administrativă și economică. A treia etapă este aderarea propriu-zisă. Odată ce negocierile sunt finalizate și satisfac ambele părți, țara candidată poate deveni membră a Uniunii.

Partea interesantă a negocierilor este că nu putem anticipa cât vor dura. Totul depinde de ritmul reformelor. De exemplu, două țări pot avea același punct de pornire în timp, dar încheierea negocierilor nu va coincide neapărat. Așadar, acest proces este deschis atunci când toate guvernele naționale ale Uniunii Europene sunt de acord, asta înseamnă o decizie unanimă a Consiliului European.

Negocierile au loc între miniștrii și ambasadorii guvernelor din uniune și țara candidată, sub forma unei conferințe interguvernamentale. Există 35 de capitole de negocieri și se bazează pe mai multe elemente.

Screeningul este de fapt evaluarea Comisiei Europene, o analiză detaliată a fiecărui progres pe fiecare capitol. Primele patru capitole coincid cu libertățile europene. Libertatea de circulație a mărfurilor: Asta înseamnă standarde unice de conformitate sau de supraveghere a pieței.

Libertatea de circulație a persoanelor, adică cetățenii statelor membre pot călători și munci în aceleași condiții în orice colț al Uniunii. Libertatea de circulație a serviciilor și libertatea de circulație a capitalului. Aici este necesar un mecanism solid de combatere a fraudei financiare.

Alt capitol, 24 - Justiție, Libertate, Securitate. Asta înseamnă instanțe independente, aceleași politici privind controlul la frontiere, vizele, migrația și azilul, cooperarea polițienească, combaterea terorismului și criminalității organizate. Criterii care pot coincide și cu unele condiții de aderare la Spațiul Schengen care este un palier de integrare mai avansat.

Fiecare capitol de negociere trebuie închis separat și poate fi închis numai atunci când toate guvernele naționale își dau acordul.

Tratatul de aderare. Este documentul care marchează aderarea țării candidate la Uniunea Europeană. Trebuie să obțină sprijinul celor trei instituții - Parlamentul European, Comisia și Consiliul European. La fel, trebuie ratificat de fiecare guvern național în parte și de țara care aderă.

Totuși în acest răstimp, după închiderea negocierilor, până la ratificarea tratatului, țara care aderă obține un statut intermediar de observator activ.

Toți acești pași tehnici sunt evaluați prin prisma criteriilor de la Copenhaga, stabilite în 1993. Criterii politice, care să asigure stabilitatea democrației; economice, care garantează că piața este funcțională și poate rezista competiției. Criteriile administrative - capacitatea țării care aderă de a implementa acquis-ul comunitar.

Acquis-ul comunitar reprezintă corpul de legi, norme, politici și practici pe care statele membre le-au adoptat și integrat în legislația lor națională.

Citește mai mult