Aderare UE

Acces pentru Republica Moldova la fonduri europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială

Republica Moldova va putea accesa finanțare din fonduri europene pentru implementarea proiectelor care vizează ocuparea forței de muncă și inovarea socială. Parlamentul a ratificat Acordul cu UE privind participarea Republicii Moldova la componenta Ocuparea forței de muncă și inovare socială a Fondului European Plus.

„Componenta Ocuparea forței de muncă și inovare socială a Fondului European Plus, la care va participa Republica Moldova, are drept scop crearea unui număr cât mai mare de locuri de muncă, garantarea protecției sociale, lupta împotriva excluziunii sociale și a sărăciei, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Bugetul prevăzut pentru respectiva componentă este de 762 de milioane de euro, planificat pentru perioada 2021-2027. Respectiv, entitățile juridice din țara noastră vor putea depune proiecte pentru a beneficia de finanțare, care vor fi agreate în cadrul negocierilor directe cu Comisia Europeană”, precizează Parlamentul.

Fondul Social European Plus este un instrument al UE pentru investiții în capitalul uman și, pentru perioada 2021-2027, are un buget total de 99,3 miliarde de euro. De menționat că Republica Moldova participă și la alte instrumente de finanțare europeană, printre care „Vama”, „FISCALIS”, „LIFE”.

Bogdan Nigai

Bogdan Nigai

Autor

Citește mai mult