Economic

Impozitarea suplimentară a terenurilor nelucrate ar putea descuraja investițiile în proprietăți imobiliare și agricole, expert

Majorarea impozitului pe bunuri imobiliare și terenuri funciare nelucrate ar putea stimula proprietarii să utilizeze eficient proprietățile lor, prevenind degradarea urbană și rurală și încurajând dezvoltarea economică locală. În același timp, această măsură ar putea descuraja investițiile în sectorul imobiliar și agricol. De această opinie este Marin Gospodarenco, directorul Centrului Analitic Economica.

„Creșterea semnificativă a impozitelor pe proprietăți neîngrijite poate fi percepută de fapt ca o penalizare excesivă, mai ales în cazul investitorilor care dețin terenuri pe termen lung și care pot întâmpina dificultății în dezvoltare sau întreținerea acestora din motive financiare sau birocratice. Aceasta poate duce de fapt la o scădere a valorii proprietăților și la o descurajare a investițiilor viitoare, afectând negativ mediul nostru de afaceri și potențialul de creștere economică”, a declarat Marin Gospodarenco în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova.

Eficiența și aplicabilitatea măsurii depind mult de modul în care este implementată, precum și de existența unor mecanisme clare și transparente de evaluare și contestare a impozitelor majorate, a menționat expertul.

„Dacă măsura urmează a fi aplicată uniform și corect, cu excepții bine justificate pentru proprietarii care demonstrează dificultăți obiective în întreținerea proprietăților, aceasta ar putea stimula întreținerea și utilizarea eficientă a terenurilor. Cu toate acestea, fără o implementare adecvată, există clar riscul ca măsură să fie percepută ca o povară fiscală suplimentară și injustă”, a mai spus Marin Gospodarenco.

Stimularea investițiilor poate fi realizată prin oferirea de deduceri fiscale și scutiri pentru investițiile în tehnologie, inovații și energie verde, susține expertul. Aceste practici sunt deja aplicate în țări europene precum Germania și Franța.

„Astfel, crearea locurilor de muncă va fi susținută prin sprijinirea start-up-urilor și întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt motoarele principale ale creșterii economice și creării de locuri de muncă. Așa cum am observat de-a lungul timpului, reducerea poverii fiscale pentru cetățeni poate fi realizată prin introducerea acestor deduceri și scutiri fiscale pentru cheltuieli esențiale, precum ar fi educație și sănătate. Astfel, îmbunătățirea mediului de afaceri va fi asigurată prin simplificarea și clarificarea legislației fiscale, precum și prin alinierea acesteia la standardele internaționale, oferind un cadru fiscal predictibil și transparent. Iar implementarea cu succes a acestor politici necesită un angajament ferm din partea autorităților pentru a asigura transparența, eficiență și echitatea sistemului fiscal”, a mai spus Marin Gospodarenco.

Menționăm că Politica bugetar-fiscală propusă de Ministerul Finanțelor pentru anul 2025 aduce câteva noutăți în ceea ce privește taxele și impozitele pentru cetățeni și salariați. Printre acestea se numără: actualizarea Codului actual fiscal, care vizează eliminarea ambiguităților și alinierea legislației cu standardele internaționale și europene. Această actualizare include, de asemenea, introducerea unor deduceri fiscale pentru cheltuieli legate de educație, sănătate și sport. Astfel, cetățenii noștri vor avea mai multe oportunități de a beneficia de deduceri fiscale pentru cheltuieli esențiale.

Printre măsurile noi se regăsesc: implementarea proiectului de fidelizare a salariaților prin conceptul Stock Option Plan, adică extinderea dreptului de aplicare a metodei de amortizare accelerate a investițiilor pentru toate categoriile de agenți economici, neimpozitarea veniturilor persoanelor fizice rezidente sub formă de dobândă de la valorile imobiliare de stat și, totodată, majorarea scutirii persoanelor și a scutirilor pentru persoanele întreținute cu circa 10%.

În ceea ce privește modificările specifice, documentul prevede atât majorări, cât și reduceri de taxe și impozite. De exemplu, se majorează impozitul pe venit pentru anumite categorii de venituri ale nerezidenților, stabilind o rată de circa 12% din valoarea lunară a contractului. De asemenea, primăriile vor avea dreptul să majoreze impozitul pe bunuri imobiliare și impozitul funciar cu până la 300% pentru clădirile și terenurile intravilane neîngrijite, precum și pentru terenurile agricole nelucrate, dar timp de doi ani consecutiv. Pe de altă parte, se reduc impozitele și taxele pentru investițiile în tehnologii și inovații.

Carolina Străjescu

Carolina Străjescu

Autor

Citește mai mult