Aderare UE

Cadrul de negocieri propus de Uniunea Europeană pentru R. Moldova: Beneficii și condiții

În procesul de aderare, Republica Moldova va beneficia de asistență financiară din partea Uniunii Europene. În caz de stagnare sau regres în implementarea reformelor, pot fi luate măsuri corective, inclusiv suspendarea negocierilor. De asemenea, procesul de aderare se va desfășura într-o manieră transparentă, cu implicarea societății civile și a cetățenilor, pentru a asigura un dialog productiv. Mențiunile se conțin în Cadrul de negocieri propus de Uniunea Europeană pentru R. Moldova, publicat de Guvernul de la Chișinău.

Negocierile se concentrează pe respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, cum ar fi demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept, precum și pe stabilitatea instituțiilor democratice și funcționalitatea economiei de piață.

„Moldova trebuie să se asigure că instituțiile sale, capacitatea de gestionare și sistemele administrative și judiciare sunt suficient de consolidate în vederea punerii în aplicare efective a acquis-ului”, se menționează în document.

În cadrul negocierilor, progresul în reforme va fi monitorizat regulat, iar ritmul negocierilor va depinde de acest progres.

Infografic Negocieri de Aderare - Republica Moldova

Negocieri de Aderare - Republica Moldova

Principii Generale

 • 1Bază legală:

 • Negocierile se bazează pe Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TEU).

 • Sunt luate în considerare concluziile relevante ale Consiliului European, declarația comună a membrilor Consiliului European din martie 2020 privind metodologia revizuită de extindere, consensul reînnoit privind extinderea din decembrie 2006 și concluziile Consiliului European din Copenhaga din 1993.

 • 2Obiectivul negocierilor:

 • Accederea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

 • Procesul de negociere este deschis și rezultatul nu poate fi garantat dinainte.

 • 3Ritm și merite proprii:

 • Negocierile se bazează pe meritele proprii ale Republicii Moldova și pe progresul în îndeplinirea cerințelor de aderare.

 • Comisia Europeană va informa regulat Consiliul cu privire la progresul Republicii Moldova.

Condiții de Aderare

 • 1Valori fundamentale:

 • Respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene: demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților.

 • 2Criterii politice și economice:

 • Stabilitatea instituțiilor care garantează democrația, statul de drept, drepturile omului și protecția minorităților.

 • Existența unei economii de piață funcționale și capacitatea de a face față presiunii concurențiale și forțelor pieței din Uniune.

 • Capacitatea de a-și asuma obligațiile de aderare, inclusiv aderarea la obiectivele politice, economice și monetare ale Uniunii și capacitatea administrativă de a aplica și implementa acquis-ul comunitar.

 • 3Acordul de Asociere și Zona de Liber Schimb:

 • Îndeplinirea obligațiilor Republicii Moldova conform Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundată și Cuprinzătoare (DCFTA).

Procesul de Negocieri

 • 1Progresul în reforme:

 • Negocierile vor începe cu „clusterul fundamental” și vor fi închise ultimele, pentru a asigura timpul necesar stabilirii legislației, instituțiilor și implementării solide.

 • Progresul în reforme va determina ritmul general al negocierilor.

 • 2Conferință Interguvernamentală:

 • Negocierile se desfășoară într-o Conferință Interguvernamentală cu participarea statelor membre și a Republicii Moldova, cel puțin o dată pe an.

 • Conferința va oferi direcția politică și va evalua progresul general al procesului de aderare.

 • 3Consultări și contribuții:

 • Comisia Europeană va consulta sistematic statele membre pe parcursul procesului de aderare.

 • Statele membre pot contribui la proces prin monitorizare pe teren, expertiză sectorială și contribuții directe la pachetul anual de extindere.

Măsuri Corective

 • 1Stagnare sau regres în reforme:

 • În caz de stagnare serioasă sau regres în implementarea reformelor, pot fi luate măsuri corective, inclusiv suspendarea negocierilor.

 • Proceduri simplificate vor fi utilizate în cazuri care necesită un răspuns rapid, inclusiv votul prin majoritate calificată inversă în Consiliu.

 • 2Revenirea la negocieri:

 • În caz de încălcare gravă și persistentă a valorilor fundamentale ale Uniunii, Comisia poate recomanda suspendarea negocierilor.

 • Reluarea negocierilor se va face pe baza recomandării Comisiei, aprobată de Consiliu, cu excepția cazului în care Consiliul respinge recomandarea printr-o majoritate calificată.

Asistență Financiară

 • 1Suport financiar:

 • Republica Moldova va primi asistență financiară din partea instrumentelor relevante ale Uniunii Europene pentru a sprijini procesul de aderare.

 • Intensitatea și domeniul de aplicare a asistenței financiare pot fi ajustate în funcție de progresul Moldovei în implementarea reformelor.

Transparență și Comunicare

 • 1Transparență:

 • Deciziile vor fi luate cât mai deschis posibil pentru a asigura transparența.

 • Se așteaptă ca Republica Moldova să își desfășoare propriile pregătiri în mod transparent, cu implicarea corespunzătoare a părților interesate și printr-un dialog incluziv și semnificativ cu cetățenii și societatea civilă.

 • 2Dialog cu societatea civilă:

 • Dialogul și cooperarea culturală dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova vor continua și vor fi intensificate, cu scopul de a aduce oamenii împreună și de a sprijini procesul de aderare.

Amintim că Uniunea Europeană a deschis oficial marți, 25 iunie, negocierile de aderare cu R. Moldova în cadrul primei Conferințe Interguvernamentale R. Moldova - UE.

Bogdan Nigai

Bogdan Nigai

Autor

Citește mai mult